Magistrant (chemia fizyczna)

Dziedzina
Chemia fizyczna
Wynagrodzenie
2000 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Development of methodology of synthesis and stabilization of metal nanoparticles for conductive materials (kierownik projektu: dr Anna Pajor-Świerzy)

Maksymalny czas trwania kontraktu
12-24 miesięcy
Instytucja
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
09.10.2017
Termin składania aplikacji
02.10.2017