Doktorant (biologia strukturalna)

Dziedzina
Biologia strukturalna
Wynagrodzenie
4500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Structural and biochemical studies of the mechanism of LINE-1 retrotransposition and hepadnaviral replication (kierownik projektu: dr hab. Marcin Nowotny)

Maksymalny czas trwania kontraktu
36 miesięcy
Instytucja
Laboratorium Struktury Białka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Liczba wakatów
2
Termin rozpoczęcia pracy
01.06.2017
Termin składania aplikacjiClosing date
10.04.2017