Doktorant (chemia, nauka o materiałach)

Dziedzina
Chemia, nauka o materiałach
Wynagrodzenie
3500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE) (kierownik projektu: dr Wiktor Lewandowski)

Maksymalny czas trwania kontraktu
31 miesięcy
Instytucja
Laboratorium organicznych nanomateriałów i biomolekuł, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
02.11.2017
Termin składania aplikacji
30.09.2017