Kierownik projektu (fizyka)

Dziedzina
Fizyka
Wynagrodzenie
17 000 - 22 000 PLN/miesiąc brutto (umowa o pracę)
Projekt

Research Foundation MagTop – International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological Matter (kierownik projektu: Prof. Tomasz Dietl, Prof. Tomasz Wojtowicz)

Maksymalny czas trwania kontraktu
4 lata
Instytucja
Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop), Warszawa
Termin składania aplikacji
01.10.2017