Magistrant (biochemia)

Dziedzina
Biochemia
Wynagrodzenie
1500 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

INFECTLESS New generation of antibacterial wound dressing (kierownik projektu: dr Izabela Sabała)

Maksymalny czas trwania kontraktu
10 miesięcy
Instytucja
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.12.2017
Termin składania aplikacji
15.09.2017