Magistrant (fizyka medyczna)

Dziedzina
Fizyka medyczna
Wynagrodzenie
1650 PLN/miesiąc (stypendium)
Projekt

Quantification of biological range uncertainties towards an improved
patient treatment in CCB Cracow proton beam therapy centre (kierownik projektu: dr Antoni Wojciech Ruciński)

Maksymalny czas trwania kontraktu
9 miesięcy
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
Liczba wakatów
1
Termin rozpoczęcia pracy
01.10.2017
Termin składania aplikacjiClosing date
18.06.2017