Stypendystka programu TEAM wśród przyszłych liderów chemii

Dodano: :: Kategorie: Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Miło nam poinformować, że mgr inż. Karolina Pająk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, doktorantka w zespole prof. Krzysztofa Jóźwiaka, laureata programu TEAM (edycja 4/2009), jako jedna z 17 młodych chemików z całego świata została laureatką konkursu SciFinder Future Leaders in Chemistry.

Program ten, organizowany przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (

[ American Chemical Society - 64 kB ]

, największe stowarzyszenie naukowe na świecie, zajmujące się udostępnianiem wyników badań chemicznych), jest adresowany do doktorantów i młodych uczonych zaangażowanych w badania naukowe z dziedziny chemii i wyróżniających się swoimi osiągnięciami naukowymi oraz zaangażowaniem w pracę badawczą. 

Tegoroczni laureaci SciFinder Future Leaders in Chemistry otrzymają zaproszenie do siedziby Chemical Abstract Service w Columbus  (USA), gdzie będą mogli zobaczyć „od kuchni”, jak działa ta największa na świecie chemiczna baza danych. W ramach wyróżnienia w konkursie mgr Karolina Pająk zostanie również zaproszona do wygłoszenia referatu przedstawiającego wyniki jej badań naukowych podczas

[ 246. Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego - ]

w Indianapolis, który odbędzie się w dniach 8-12 września br.

Serdecznie gratulujemy młodej badaczce międzynarodowego sukcesu i życzymy zebrania wielu cennych doświadczeń podczas wizyty w chemicznym „centrum świata”.