100 mln zł na badania do zdobycia w nowym programie FNP

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Nawet 100 mln zł łącznie chce przeznaczyć Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na współpracę jednostek naukowych w swoim nowym programie grantowym o nazwie TEAM-NET finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. W programie TEAM-NET będzie można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych, które ? dzięki środkom w wysokości do 21 mln zł ? będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze.

Współpraca to słowo klucz w programie TEAM-NET ? mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP. Z naszych doświadczeń i analiz wynika, że w Polsce nie wykorzystujemy w pełni potencjału, jaki tkwi zarówno w kadrze naukowej, jak i infrastrukturze badawczej. Poprzez program TEAM-NET chcielibyśmy to zmienić ? dodaje dr Poprawka.

Dlatego o finansowanie w programie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów kraju.

Poprzez program TEAM-NET chcemy zaktywizować jednostki zlokalizowane poza Mazowszem. To bardzo ciekawa propozycja dla mniejszych, ale ambitnych ośrodków spoza Warszawy ? mówi Tomasz Poprawka.

Aby zdobyć grant, wnioskodawca będzie musiał przygotować wspólny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze.

Projekt badawczy będzie realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły te kierowane będą przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą ? na drodze otwartych konkursów – młodzi badacze: studenci, doktoranci
i młodzi doktorzy.

Rozwój kadry naukowej w sektorze B+R w Polsce to bardzo ważny element programu TEAM-NET. Chcemy, aby w jednostkach naukowych, które otrzymają grant powstawały nowe zespoły badawcze i aby w tych zespołach znalazły się miejsca dla młodych badaczy, także tych, którzy dotąd pracowali w innych ośrodkach w Polsce czy za granicą ? mówi Tomasz Poprawka.

Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

Nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października br. Budżet konkursu wyniesie 100 mln zł łącznie.

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 022 845 95 41, 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.docx

Infografika o programie TEAM-NET_jpg

Logo programu TEAM-NET_jpg

Cofnij