100 mln zł na badania do zdobycia w nowym programie FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Nawet 100 mln zł łącznie chce przeznaczyć Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na współpracę jednostek naukowych w swoim nowym programie grantowym o nazwie TEAM-NET finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków do konkursu w programie będzie prowadzony od 1 do 31 października br.

Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET jest kontynuacją dotychczasowych programów realizowanych przez Fundację w działaniu 4.4 ?Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R?, ale w zmienionej formule, wynikającej z przyjęcia przez FNP roli Instytucji Wdrażającej w powyższym działaniu.

W programie TEAM-NET będzie można sfinansować nie jeden, ale sieć współpracujących zespołów badawczych, które ? dzięki środkom w wysokości do 21 mln zł ? będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze.

O finansowanie w programie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię ?A?; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot prawny reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów wraz z Kierownikiem projektu) będzie musiał przygotować wspólny interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze.

Projekt badawczy będzie realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły te kierowane będą przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą ? na drodze otwartych konkursów – młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.

Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

Nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października br. Budżet konkursu wyniesie 100 mln zł.

Więcej informacji o programie można znaleźć na STRONIE PROGRAMU. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu zostaną podane w Regulaminie konkursu, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia.

Przedstawicieli jednostek naukowych i badaczy zainteresowanych programem TEAM-NET serdecznie także zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Fundacji w dn. 26 września br. Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona na początku września. Spotkanie będzie transmitowane on line.

Dodatkowych informacji o programie udzielają:

  • dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej, tel. 22 845 95 42
  • dr Beata Frączak, kierownik zespołu ds. koordynacji programów, tel. 22 845 95 43
  • dr inż. Dariusz Łukaszewski, koordynator ds. zespołu komercjalizacji projektów, tel. 22 311 84 25

 

Logotypy_pasek_PL

 

Cofnij