100 mln zł na innowacyjne projekty w nowym konkursie FNP

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs TEAM-NET, w którym jednostki naukowe mogą zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do końca października. Konkurs jest finansowany ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem konkursu TEAM-NET jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych
i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. Dzięki grantom TEAM-NET można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych, złożoną z od 3 do 6 zespołów. Mogą one być zlokalizowane w różnych jednostkach naukowych uczestniczących w projekcie (także w różnych województwach), ale muszą realizować wspólny, interdyscyplinarny projekt badawczy, obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. W ramach tak stworzonej platformy współpracy, badacze będą pracowali nad rozwiązaniem określonego wyzwania naukowego. Każdy zespół działający w ramach sieci może otrzymać finansowanie w wysokości 3,5 mln zł na trzy lata. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

W konkursie TEAM-NET stawiamy na współpracę. Szeroko rozumianą ? zarówno instytucjonalną, międzyregionalną, jak i naukową, między naukowcami z różnych dziedzin nauki. Chcemy wykorzystać potencjał tkwiącego wśród najlepszych badaczy, którzy często rozsiani są w różnych jednostkach jednej uczelni lub różnych instytucjach w kraju. Ponadto wierzymy, że program stwarza dobre warunki do zaangażowania badaczy reprezentujących nauki społeczne
i humanistyczne
? mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej FNP.

Na czele zespołów realizujących projekt staną wybitni naukowcy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybrani w otwartych konkursach na te stanowiska – organizowanych przez jednostki naukowe uczestniczące w projekcie. Do prac w zespołach angażowani będą ? również na drodze otwartych konkursów – młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.

W konkursie TEAM-NET nie będziemy finansować infrastruktury ani zakupu specjalistycznych, wysokokosztowych urządzeń. W naszym przekonaniu polskie laboratoria są świetnie wyposażone, ale brakuje ludzi do pracy. I to właśnie ludzi ? doświadczonych i młodych naukowców – chcemy przede wszystkim finansować w tym programie. Promujemy też mobilność ? mamy nadzieję, że dzięki grantom TEAM-NET instytucje, które je otrzymają stworzą odpowiednie warunki aby przyciągnąć utalentowanych naukowców z zagranicy (zarówno Polaków, jak i obcokrajowców) i że wielu badaczy program ten zachęci do pozostania w nauce ? wyjaśnia Poprawka.

O grant w programie TEAM-NET mogą się starać jednostki naukowe. Ale nie w pojedynkę. Do złożenia wniosku potrzeba od 3 do 6 wnioskodawców. Mogą to być np. trzy wydziały uczelni lub konsorcja złożone na przykład z wydziałów uczelni i instytutów PAN. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów kraju. Jednostki naukowe stające do konkursu muszą przygotować wspólny projekt badawczy. Jego tematyka powinna być zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej.

Chcielibyśmy, aby dzięki otrzymanym środkom jednostki naukowe mogły tworzyć zespoły badawcze złożone z wysokiej klasy naukowców i dzięki temu rozwijać nowe kierunki badań lub intensyfikować dotychczas prowadzone prace ? dodaje Tomasz Poprawka.

Nabór wniosków do konkursu TEAM-NET będzie prowadzony do 31 października br.

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 022 845 95 41, 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa

Infografika TEAM-NET

Zdjęcie do nieodpłatnego wykorzystania: dr Tomasz Poprawka – wicedyrektor ds. działalności programowej FNP / fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska ? POBIERZ

Cofnij