140 mln zł na innowacyjne badania w konkursie MAB

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła dzisiaj kolejny konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). O środki w łącznej wysokości 140 mln zł mogą się ubiegać wybitni uczeni z całego świata, którzy chcieliby założyć w Polsce autonomiczne instytucje badawcze i prowadzić w nich innowacyjne badania. Finansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Na uruchomienie nowego centrum można otrzymać ok. 35 mln zł. Warunkiem zdobycia takiego finansowania jest pomysł na oryginalny, innowacyjny program badawczy, a także zaangażowanie silnego partnera zagranicznego i partnerów gospodarczych. Otrzymane środki można przeznaczyć na badania prowadzone przez kilka grup badawczych. Termin składania wniosków w bieżącym konkursie upływa 20 grudnia br. Finansowanie mogą zdobyć projekty realizowane w całej Polsce.

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie w Polsce warunków do uprawiania nauki na światowym poziomie  ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Bardzo nam zależy, aby w dłuższej perspektywie program MAB pomógł poprawić kulturę  jakości w Polsce, a także przyczynił się do wzrostu pozycji polskiej nauki na świecie.

Do konkursu w programie MAB mogą się zgłosić wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości. Może to być też tandem składający się z naukowca odpowiedzialnego za program badawczy i z naukowca posiadającego wysoko rozwinięte kompetencje menadżerskie. Kandydaci muszą zaproponować zarówno temat badań, jak i przedstawić pomysł na organizację całej jednostki i wizję jej przyszłości. W konkursie zagraniczni recenzenci i eksperci oceniają oryginalność i innowacyjność przedstawionego programu badawczego. W założeniach programu przewidziano też, że nowa jednostka musi mieć partnerstwo gospodarcze.

Program MAB jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej od końca 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Do końca 2020 r. Fundacja zamierza przeznaczyć znaczne środki na rozwój co najmniej 10 jednostek realizujących MAB w naszym kraju, w których zatrudnienie znajdzie w sumie nawet 500 młodych i doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy.

Do tej pory finansowanie w programie MAB zdobyły trzy projekty: Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop) kierowane przez prof. Tomasz Dietla i prof. Tomasza Wojtowicza i działające we współpracy z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie; ośrodek Remedy, który powstał w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest kierowany przez prof. Agnieszkę Chacińska i prof. Magdę Konarską oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które zostało uruchomione na Uniwersytecie Gdańskim przez dwóch naukowców z zagranicy: prof. Teodora Huppa i prof. Robina Fahraeusa.

Kolejne konkursy zostaną uruchomione w 2018 r.

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak, wojtysiak@fnp.org.pl;  tel. 22 845 95 41; 698 931 944

Materiały dla mediów – zdjęcia i materiały video  do nieodpłatnego wykorzystania:

Cofnij