Dwa dwudniowe szkolenia z zakresu pisania tekstów naukowych odbędą się w dniach:

20-21 lipca 2015 r. w Warszawie ? grupa początkująca/średnio zaawansowana,

22-23 lipca 2015 r. w Warszawie ? grupa początkująca/średnio zaawansowana.

Grupa początkująca/średnio zaawansowana: dla doktorantów, post-doków posiadających małe doświadczenie (lub jego brak) w pisaniu tekstów naukowych po angielsku i w publikowaniu tekstów w międzynarodowych/anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych publikacjach.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi technikami pisania tekstów naukowych oraz z ogólnymi zasadami przygotowywania tekstu do publikacji (m.in. w międzynarodowych/anglojęzycznych czasopismach naukowych).

Więcej informacji

Prowadzący: Jean-Luc Lebrun

Zapisy prowadzone są do 5 lipca 2015 r. przez internetową bazę szkoleń. Należy się zapisywać tylko na jeden z podanych terminów!

Zapisów można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto i po wejściu w zakładkę ?Rekrutacja-Rekrutacja na szkolenia?. Osoby nieposiadające konta w bazie muszą najpierw takie konto założyć.

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie w podanym terminie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim. Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

Uczestnicy:

  • pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
  • doktoranci z jednostek naukowych posiadających siedzibę na terenie RP, zamieszkali w Polsce,
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy po zakończeniu studiów ? przez co rozumie się osoby, które uzyskały stopień doktora, a od momentu jego nadania nie upłynęło 12 miesięcy.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Ważna informacja!

Osoby, które uczestniczyły już w szkoleniu z zakresu pisania tekstów naukowych w ramach projektu SKILLS, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału.

Zasady oceny kandydatów na szkolenie

Wszystkie zgłoszenia poprawne formalnie przechodzą przez proces oceny. Ocenie podlegają odpowiedzi, jakich udziela kandydat, zapisując się na wybrane szkolenie. W przypadku szkolenia z zakresu pisania tekstów naukowych kandydat odpowiada na 8 pytań, które podzielone są na dwa bloki tematyczne:

  1. Doskonałość naukowa kandydata (60% całej oceny).
  2. Ogólne doświadczenie w przedmiocie szkolenia, motywacja oraz prawdopodobieństwo wykorzystania umiejętności zdobytych podczas szkolenia w praktyce (40% całej oceny).

Jeżeli po zsumowaniu punktów okaże się, że kilka osób uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie punktacja za blok tematyczny: doskonałość naukowa kandydata.

 

Kontakt: Agnieszka Konopka, tel.: 22 311 84 27, e-mail: konopka@fnp.org.pl.

Cofnij