20. urodziny Fundacji

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, 20 Lat FNP
-A A+

W sobotnie popołudnie 24 września we wnętrzach Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie Fundacja wraz z przyjaciółmi i współpracownikami świętowała swoje dwudzieste urodziny.

W spotkaniu symbolicznie podsumowującym dwie dekady wspierania nauki w Polsce przez FNP, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i naukowych, instytucji publicznych, mediów, a przede wszystkim ? licznie przybyli laureaci Fundacji, wspierani przez nią w różnych formach w ciągu tych dwudziestu lat. Właśnie im przede wszystkim dziękował w swoim wystąpieniu prof. Maciej Żylicz, prezes FNP: Dzięki Waszej pracy i osiągnięciom nasza dewiza ?wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi? jest niezmienna i aktualna.

(?) Laureat Nagrody Nobla Sir Paul Nurse powiedział: ?Największe osiągnięcia w nauce powstają, gdy uczonemu daje się wolność i zaufanie, aby mógł niezależnie realizować swoją wizję i plany?. Właśnie tak nasza Fundacja stara się działać

.

Prof. Andrzej Członkowski, przewodniczący Rady FNP podkreślił rolę codziennej współpracy pomiędzy Radą, Zarządem i pracownikami Fundacji, która w efekcie tworzy wizerunek odbierany przez środowisko uczonych, dla których Fundacja działa.

Goście uroczystości obejrzeli dwa filmy przybliżające początki i kolejne etapy rozwoju Fundacji oraz efekty wsparcia udzielonego przez nią w ciągu dwudziestu lat jej beneficjentom i laureatom.

Jubileusz Fundacji był okazją do wręczenia Honorowych Odznaczeń FNP ? przyznawanych od 2007 r. osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju Fundacji, a także do budowania jej dobrego imienia i wizerunku. Do grona laureatów tego wyróżnienia dołączyli: dr Jan K. Frąckowiak, prezes FNP w latach 1991-1992 (nieobecny na uroczystości) oraz red. Krzysztof Michalski, dziennikarz naukowy i znany popularyzator nauki.

Oficjalne gratulacje i życzenia dla Fundacji wygłosili: w imieniu Prezydenta RP ? Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, prof. Maria Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (która przekazała prof. Żyliczowi dyplom wzorowany na pierwszej Nagrodzie Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie ? wyraz uznania dla FNP i wyraz nadziei na polskiego naukowego Nobla w niedalekiej przyszłości) oraz dr Wilhelm Krull, sekretarz generalny Fundacji Volkswagena i prof. Pavel Exner, wiceprezydent European Research Council.

Uroczystość poprowadził red. Sławomir Zagórski, szef działu nauki „Gazety Wyborczej”.

O muzyczną oprawę urodzin zadbała Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego pod dyrekcją profesora Andrzeja Gębskiego.

Cofnij