Laureaci w II edycji programu HOMING PLUS

Fundacja wyłoniła laureatów II edycji programu HOMING PLUS*. Szesnastu laureatów obecnej edycji konkursu otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie i subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie. Łącznie laureaci otrzy...

Nagroda Jerzmanowskich dla prof. Macieja W. Grabskiego

Profesor Maciej W. Grabski, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 1992-2005, a obecnie ? członek jej Rady, został uhonorowany Nagrodą Jerzmanowskich przyznawaną przez Polską Akademię Umiejętności. Profesor Grabski jest twórcą pozyc...