Odwieczny Naród

Nowe tytuły w serii MONOGRAFIE

Seria MONOGRAFIE FNP wzbogaciła się o cztery nowe książki:   ?Don Kichote w krainie filozofów. O kichotyzmie pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości? autorstwa dr Iwony Krupeckiej. Tematem książki jest kichotyzm filozo...

Nagroda im. Giedroycia dla Prof. Andrzeja Nowaka

Miło nam poinformować, że prof. Andrzej Nowak, laureat programu MISTRZ FNP (edycja 2011), otrzymał nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznawaną przez dziennik Rzeczpospolita.   Drugim laureatem tej prestiżowej nagrody został historyk z Yale University,...
Destination Europe

Research&Go! Poland

Fundacja była jedną z instytucji organizujących prezentację Polski podczas konferencji z cyklu Destination Europe, która odbyła się w dniach 6-7 grudnia w sercu San Francisco. Cykl ten został zainicjowany w styczniu tego roku w Bostonie przez Komisję...
Program 2013

Oferta Fundacji w 2013 roku

Prezentujemy Program Fundacji na 2013 r. Na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych Fundacja zamierza przeznaczyć –  w ramach konkursów, rozstrzyganych w nadchodzącym roku –  ponad 14,5 mln zł ze środków własnych i prawie 17 m...