Informacje dla kandydatów w konkursie START 2013

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do konkursu o stypendia START 2013 zakończył się 31 października 2012 r. W najbliższych tygodniach wnioski będą weryfikowane pod względem formalnym. W przypadku jakichkolwiek uwag / pytań do ...

Spotkanie laureatów FNP w Gdańsku

20 października w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali laureaci programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ze wszystkich szkół wyższych i ośrodków badawczych Trójmiasta. Pretekstem do organ...
Statuetki

Zwycięzcy konkursu popularyzatorskiego FNP

18 października w Sali wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbył się finał konkursu popularyzatorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, organizowanego w ramach Projektu SKILLS. Każdy z dziewiętnaściorga finalistów miał 5 minut na przy...

Nasi laureaci wśród stypendystów POLITYKI

Tygodnik „Polityka” po raz 12. przyznał Nagrody Naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych tradycyjnie już znalazła się duża grupa laureatów różnych programów FNP. Troje spośród pięciu badaczy wyróżnionych p...