Laureaci konkursu MONOGRAFIE

  Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „Monografie FNP” dwie nowe prace: Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu dr. Filipa Lipińskiego z Uniwersyt...

Prof. Maciej Żylicz doktorem honoris causa UJ

Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, odebrał 9 stycznia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Wyróżnienie zostało przyznane prof. Żyliczowi za jego dokonania naukowe oraz działalność organizacyjną i popu...