Sukcesy dr hab. Heleny Krasowskiej

Laureatka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie KWERENDA w latach 2007, 2010 dr hab. Helena Krasowska profesor Instytutu Slawistyki PAN otrzymała wyróżnienie za prowadzenie i popularyzację badań nad wielokulturowością w Europie Środkowo-Wschod...

Nagroda dla Anny Engelking w Przeglądzie Wschodnim

Mamy przyjemność poinformować  o sukcesie Anny Engelking, autorki książki Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku wydanej w serii Monografie FNP, która w XX. edycji konkursu „Przeglądu Wschodniego”  za...
Nagrody FNP_laureaci

Nagrody FNP 2013 wręczone

W środę, 4 grudnia br., w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie po raz 22. zostały wręczone Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Statuetki oraz po 200 tys. zł odebrali profesorowie: Andrzej K. Tarkowski z Instytutu Zoologii Wydziału Biolo...
MzAweDIyNQ,logo-2

FNP na konferencji: Science. Polish Perspectives

W dniach 15 – 16 listopada br. w najstarszym kolegium Uniwersytetu Cambridge – Peterhouse odbyła się druga edycja  konferencji popularnonaukowej: Science.Polish Perspectives (Nauka. Polskie Perspektywy). Spotkanie było  skierowane do młodych na...