Światło laserowe w walce z chorobami mózgu

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie mgr. inż. Piotr Hańczyca, członka grupy prof. dr. hab. Marka Samocia z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (laureata programów WELCOME i MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), który we współpracy...

Światło laserowe w walce z chorobami mózgu

Mgr. inż. Piotr Hańczyc, członek grupy prof. dr. hab. Marka Samocia z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, laureata programów WELCOME i Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z prof. Samociem oraz prof. Bengtem Nordénem z C...

Nagrody FNP 2013 przyznane

Rada Fundacji po raz dwudziesty drugi przyznała nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz za...