Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 przyznane

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Nagrody FNP, cieszącej się opinią najpoważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Otrzymują je wybitni uczeni za osiągnięcia naukowe, które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspe...
Mistrz 2013_fot. Marcin Zawadzki

Subsydia profesorskie MISTRZ wręczone

24 października  na Wydziale Biologii UW w Warszawie po raz szesnasty zostały wręczone dyplomy laureatom programu MISTRZ. Gościem honorowym uroczystości był prof. Brian Kobilka, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 2012 roku, który odwiedził P...

Mistrzowie i Noblista

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już po raz szesnasty przyznała subsydia profesorskie MISTRZ wybitnym doświadczonym uczonym podejmującym nowe kierunki badań. 24 października br. odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom obecnie rozstrzygn...

Nasi laureaci nagrodzeni!

Z radością informujemy o kolejnych sukcesach wybitnie zdolnych badaczy młodego pokolenia, laureatów programów Fundacji. Wśród zwycięzców plebiscytu Polacy z werwą znaleźli się: w kategorii NAUKA: prof. dr hab. Janusz Bujnicki, laureat programów: STAR...