FNP_monografie

Nowi laureaci w programie MONOGRAFIE

Informujemy, że jury konkursu w programie MONOGRAFIE wyłoniło trzech laureatów, których prace zostaną opublikowane w serii wydawniczej Monografie FNP. Laureatami ostatniego konkursu zostali: dr Filip Doroszewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy...