komercjalizacja_badan_grafika

Raport o komercjalizacji badań naukowych

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Fundacją na rzecz Nauki Polskiej opracowały raport na temat współpracy nauki z biznesem w Polsce. W badaniu wzięło udział blisko 500 laureatów Fundacji na rzecz Na...
banner_pan2

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa przyznana

Światowej klasy naukowcy – prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i prof. Douglas H. Turner z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu w Rochester w USA zostali uhonorowani Polsko-Amerykańską Nagrodą Naukową przyznawaną wspól...
banner_mab_aplikuj

Program MAB – ostatnie dni na składanie wniosków

Do 30 października można składać wnioski do drugiego otwartego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Do zdobycia jest 140 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) ma umo...