Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2017 Zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach grantobiorców finansowanych ze środków EFRR w ramach POIR, na lata 2014-2020

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 15/POIR/2017 wygrała firma: Konsorcjum Cofund Sp. z o.o. i Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa Zapytanie ofertowe: Zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów...