019

Laureat FIRST TEAM publikuje w Nature Communications

Laureat programu FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dr Sebastian Glatt z Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z badaczami z Australii dokonał odkrycia dotyczącego molekularnych podstaw postępującej degeneracji komórek nerwowych, które ...
FNP-SimAVH600

Stypendia w Polsce dla niemieckich naukowców

Jeszcze do 1 października polscy naukowcy mogą zgłaszać kandydatów do 22. konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, umożliwiającego wybitnym niemieckim uczonym przyjazd na kilkumiesięczne pobyty naukowe w Polsce. St...
FNPlogoKOLORpl

Nabór ekspertów FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera drugą rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji W...
030

O tajemnicach ludzkiego mózgu w radiowej Jedynce

Zapraszamy do wysłuchania audycji pt. „Ludzie Nauki” na antenie radiowej Jedynki, w której o poznawaniu tajemnic ludzkiego mózgu z prof. Leszkiem Kaczmarkiem rozmawia red. Krzysztof Michalski. Prof. Leszek Kaczmarek wraz z dr hab. Eweliną...