009

Jestem jak proton

Aż 14 nowych centrów doskonałości powstało w Polsce dzięki programowi Międzynarodowe Agendy Badawcze, który od końca 2015 r. realizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. W jednostkach tych wybitni uczeni – z Polski i z zagranicy – prowadzą badania dot...
003

Laureaci FNP z nagrodami Premiera

Jak co roku Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych polskich naukowców i artystów. Wśród nagrodzonych za osiągnięcia naukowe znalazło się siedmioro laureatów programów i stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagrodę Premiera za wysoko oceni...