FNP bannery _www_950x300_pl

Pierwsza Polsko-Francuska Nagroda Naukowa przyznana

Dr hab. Marcin Szwed i prof. Laurent Cohen oraz prof. Jakub Zakrzewski i dr hab. Dominique Delande zostali uhonorowani pierwszą Polsko-Francuską Nagrodą Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre?a Curie. Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia...
009

Jestem jak proton

Aż 14 nowych centrów doskonałości powstało w Polsce dzięki programowi Międzynarodowe Agendy Badawcze, który od końca 2015 r. realizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. W jednostkach tych wybitni uczeni ? z Polski i z zagranicy ? prowadzą badania dot...
003

Laureaci FNP z nagrodami Premiera

  Jak co roku Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych polskich naukowców i artystów. Wśród nagrodzonych za osiągnięcia naukowe znalazło się ośmioro laureatów programów i stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagrodę Premiera za wysoko ...