population

Wyniki raportu o mobilności młodych naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu przygotowanego przez German Academic Exchange Service (DAAD). Raport pt. ?Information and mobility behaviour. A worldwide survey of international junior scientists?, powstał na podstawie ankiety, przepr...

Prezes FNP o tworzeniu kultury jakości: Ustawa 2.0

Doskonałości naukowej nie da się zadekretować. Można i trzeba natomiast dążyć do niej poprzez wprowadzenie systemowych projakościowych rozwiązań w finansowaniu nauki oraz wykształcenie w naszym środowisku kultury jakości. Uczelnie badawcze powinny by...