Zapytanie ofertowe nr 09/POIR/2023: Publikacja i promocja cyklu artykułów, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, z beneficjentami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – 3 części

Zapytanie ofertowe na: Publikację i promocję cyklu artykułów, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, z beneficjentami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – 3 części.   Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie i modyfikację Zapyta...