Obszar: nauki techniczne

LaureatInstytucjaProjekt 
Prof. dr hab. inż. Maciej BugajskiInstytut Technologii Elektronowej, WarszawaKwantowe struktury dla fotoniki.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz BurczyńskiPolitechnika Śląska, Wydział Mechaniczny TechnologicznyObliczenia inteligentne w optymalizacji i identyfikacji konstrukcji i materiałów.
Prof. dr hab. Marek DarowskiInstytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, WarszawaRozwój koncepcji i zastosowań hybrydowych modeli układów krążenia i oddychania.
Prof. dr hab. inż. Marek DomańskiPolitechnika Poznańska, Wydział ElektrycznyRozwój teorii i technik dla zastosowań w zaawansowanych systemach multimedialnych.
Prof. dr hab. inż. Andrzej JajszczykAkademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i ElektronikiInteligentne sieci optyczne.
Prof. dr hab. Zbigniew KowalczykPolitechnika Warszawska, Wydział ChemicznyTermicznie modyfikowane węgle jako nośniki faz aktywnych katalizatorów przeznaczonych do syntezy amoniaku i hydroodsiarczania.
Prof. dr hab. inż. Cezary MadryasPolitechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i WodnegoStrategia przystosowania konstrukcji sieci kanalizacyjnych dla potrzeb miasta przyszłości.
Prof. dr hab. inż. Jan MisiewiczPolitechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów TechnikiBadania struktur z półprzewodnikowymi studniami i kropkami kwantowymi przeznaczonych na lasery telekomunikacyjne.
Prof. dr hab. Józef ModelskiPolitechnika Warszawska, Wydział Elektrotechniki i Technik InformacyjnychSystemy radiokomunikacyjne przyszłych generacji - metody analizy, projektowania i realizacji.
Prof. dr hab. inż. Janusz MroczkaPolitechnika Wrocławska, Wydział ElektronikiMetrologiczne uwarunkowania fotonicznych metod analizy spektralnej i polaryzacyjnej promieniowania rozproszonego w układach dyspersyjnych.
Prof. dr hab. inż. Jerzy NowackiPolitechnika Szczecińska, Wydział MechanicznyKształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej nadstopów.
Prof. dr hab. inż. Wiesław OstachowiczInstytut Maszyn Przepływowych PAN, GdańskBadania konstrukcji kompozytowych o sterowalnych właściwościach fizycznych z zastosowaniem materiałów wielofunkcyjnych .
Prof. dr hab. inż. Ewaryst RafajłowiczPolitechnika Wrocławska, Wydział ElektronikiNieliniowe przetwarzanie strumieni informacji w procesach decyzyjnych.
Prof. dr hab. inż. Leszek RutkowskiPolitechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i InformatykiNowe metody podejmowania decyzji z wykorzystaniem technik inteligencji komputerowej.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof TchońPolitechnika Wrocławska, Wydział ElektronikiRozwój matematycznych podstaw robotyki metoda endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej.
Cofnij