• prof. LESZEK ROSZKOWSKI

Ośrodek zagraniczny laureata
Department of Physics and Astronomy, University of Sheffield, Wielka Brytania

Ośrodek polski – miejsce realizacji projektu
Instytut Problemów Jądrowych w Warszawie

Tytuł projektu
„Bayesian approach to multi-parameter problems in physics and beyond involving parallel computing and large data-sets”

Kwota przyznana
5 360 480 zł

 

  • prof. WIESŁAW STASZEWSKI

Ośrodek zagraniczny laureata
Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield, Wielka Brytania

Ośrodek polski – miejsce realizacji projektu
Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie

Tytuł projektu
„Universality of Non-classical Approaches in Mechatronics ? from Physics to Smart Structures”

Kwota przyznana
6 777 000 zł

 

  • dr  MACIEJ WIZNEROWICZ

Ośrodek zagraniczny laureata
Merck Research Laboratories, Boston,  Stany Zjednoczone

Ośrodek polski – miejsce realizacji projektu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Tytuł projektu
„Role of KAP1 and KRAB Zinc Finger Proteins in Epigenetic Mechanisms Involved
in Reprogramming and Self-Renewal of Induced Pluripotent Stem Cells”

Kwota przyznana
4 954 000 zł

Cofnij