Zainicjowanie i popularyzacja idei obywatelskich obchodów trzech ważnych rocznic, które mają miejsce w 2019 roku: 30-lat demokracji (1989), 20-lat bezpieczeństwa (NATO) i 15-lat w Unii Europejskiej, oraz wartości, które za nimi stały to cel inicjatywy 30. Rok Wolności, która  jest otwartą platformą działania dla wszystkich ? organizacji pozarządowych, szkół, instytucji, gmin, firm, obywateli i obywatelek ? dla których ważna jest wolność.

Inicjatywę Rok Wolności tworzy grupa organizacji pozarządowych, w skład której wchodzą m.in.: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Szkoła Liderów, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacja im. Stefana Batorego.

Do Inicjatywy dołączyła także Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, której działalność, zainicjowana na początku 1991 r. przyczyniła się do zmiany oblicza nauki w Polsce.

Szczegóły pod linkiem

Strona internetowa inicjatywy Rok Wolności

Cofnij