31. Nagroda FNP ? relacja z gali wręczenia wyróżnień

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

7 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia Nagrody FNP, uznawanej za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Do grona laureatów tej prestiżowej nagrody dołączyli w tym roku: prof. Marcin Nowotny, prof. Bartosz Grzybowski, prof. Adam Łajtar. Przebieg wydarzenia dostępny jest również w formie relacji wideo.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała swoje Nagrody już po raz 31. Trzej tegoroczni zdobywcy Nagrody FNP zostali wyróżnieni w następujących obszarach: nauki o życiu i o Ziemi; nauki chemiczne i o materiałach; nauki humanistyczne i społeczne. Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 200 tys. zł.

Uroczystość wręczenia Nagrody FNP odbyła się w gronie wyśmienitych gości. Laureatom towarzyszyli współpracownicy, rodzina, przyjaciele oraz liczni reprezentanci świata nauki i mediów.

Fot. Statuetki i dyplomy dla laureatów 31. Nagrody FNP
Fot. Statuetki i dyplomy dla laureatów 31. Nagrody FNP

 

Otwarcie wydarzenia

Gala wręczenia Nagród FNP rozpoczęła się o godz.16.00. Gości przywitał red. Krzysztof Michalski, członek Rady Upowszechniania Nauki PAN, prowadzący uroczystość. Przemówienie otwierające wygłosił prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Maciej Żylicz. W wystąpieniu profesor podkreślał rolę wspierania ?dobrej nauki? niezależnie od tego, czy dotyczy ona badań podstawowych czy stosowanych. Prezes FNP odniósł się również do wyzwań, z którymi mierzy się obecnie świat nauki w Polsce, dotyczących m.in. przyciągnięcia i utrzymania w kraju talentów naukowych oraz systemu finansowania nauki, a także ewaluacji osiągnięć badawczych. Profesor docenił również wkład uczonych uhonorowanych w tym roku Nagrodą FNP, którzy swoim dorobkiem przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy badawcze.

Pierwsza część wydarzenia została uświetniona koncertem klarnetowym. Utwór Francis Poulenc Sonata na dwa klarnety, części: cz. I Presto, cz. II Andante, cz. III Vif wykonali Mirosław Batalionek i Jeremi Tabęcki z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Fot. Koncert Klarnetowy podczas Gali 31. Nagrody FNP
Fot. Koncert Klarnetowy podczas Gali 31. Nagrody FNP

 

Ceremonia wręczenia Nagród

Wręczenie Nagród poprzedziło przemówienie przewodniczącego Rady FNP, prof. Tomasza Guzika, który podsumował prace Rady Fundacji. Pełni ona rolę jury i decyduje o wyborze laureatów Nagród FNP, posiłkując się opiniami ekspertów i recenzentów, głównie z zagranicy.

Jako pierwszy Nagrodę FNP odebrał prof. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, który został wyróżniony za wyjaśnienie molekularnych mechanizmów rozpoznawania uszkodzeń DNA oraz ich naprawy. Nagroda została przyznana prof. Marcinowi Nowotnemu w obszarze nauk o życiu i o Ziemi.

Fot. (od lewej): prof. Marcin Nowotny, prof. Tomasz Guzik, prof. Maciej Żylicz
Fot. (od lewej): prof. Marcin Nowotny, prof. Tomasz Guzik, prof. Maciej Żylicz

 

W kategorii nauk chemicznych i o materiałach Nagrodę FNP wręczono prof. Bartoszowi Grzybowskiemu z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie i Ulsan National Institute of Science and Technology w Ulsan w Republice Korei za opracowanie i empiryczną weryfikację algorytmicznej metodyki planowania syntezy chemicznej.

Fot. (od lewej): prof. Tomasz Guzik, prof. Bartosz Grzybowski, prof. Maciej Żylicz
Fot. (od lewej): prof. Tomasz Guzik, prof. Bartosz Grzybowski, prof. Maciej Żylicz

 

Natomiast w obszarze nauk humanistycznych i społecznych Nagroda FNP trafiła w ręce prof. Adama Łajtara z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego za interpretację źródeł epigraficznych, ukazującą religijne i kulturowe aspekty funkcjonowania średniowiecznych społeczności zamieszkujących Dolinę Nilu.

Fot. (od lewej): prof. Adam Łajtar, prof. Tomasz Guzik, prof. Maciej Żylicz
Fot. (od lewej): prof. Adam Łajtar, prof. Tomasz Guzik, prof. Maciej Żylicz

 

W tym roku Rada Fundacji zdecydowała o nieprzyznaniu wyróżnienia w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich.

Ceremonia została zwieńczona krótkim wystąpieniem prof. Macieja Żylicza, który przypomniał o prowadzonej przez Fundację działalności fundraisingowej. Profesor podziękował darczyńcom instytucjonalnym (Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego; Fundacji PZU) i indywidualnym. Dzięki przekazywanym środkom Fundacja może wspierać na jeszcze szerszą skalę młodych naukowców w programie START oraz naukowców z Ukrainy w programie DLA UKRAINY.

 

Relacja wideo

Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej była transmitowana online na kanale FNP w serwisie YouTube.

 

O Nagrodzie FNP

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest nagrodą indywidualną, przyznawaną przez Radę FNP w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów ? głównie z zagranicy ? oceniających dorobek kandydatów.

W obecnej kadencji w skład Rady FNP wchodzą profesorowie:

  • Tomasz Guzik (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) ? przewodniczący Rady,
  • Grażyna Jurkowlaniec (Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski) ? wiceprzewodnicząca Rady,
  • Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie),
  • Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie),
  • Tomasz Łuczak (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Aleksandra Łuszczyńska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny),
  • Maria Nowakowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński).
Fot. Publikacja o laureatach 31. Nagrody FNP
Fot. Publikacja o laureatach 31. Nagrody FNP

 

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy już 113 osób.

Fot. Paweł Kula_Archiwum FNP

Cofnij