Zainicjowanie i popularyzacja idei obywatelskich obchodów trzech ważnych rocznic, które mają miejsce w 2024 roku: 35-lat demokracji (1989), 25-lat bezpieczeństwa (NATO) i 20-lat w Unii Europejskiej, oraz wartości, które za nimi stały to cel inicjatywy 35. Rok Wolności, która  jest otwartą platformą działania dla wszystkich – organizacji pozarządowych, szkół, instytucji, gmin, firm, obywateli i obywatelek – dla których ważna jest wolność.

Do Inicjatywy dołączyła także Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, której działalność, zainicjowana na początku 1991 r. przyczyniła się do zmiany oblicza nauki w Polsce.

Czytaj więcej:

Cofnij