530 mln zł dla naukowców na prowadzenie innowacyjnych badań w skali światowej

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła dziś konkurs na wsparcie jednostek naukowych realizujących tzw. międzynarodowe agendy badawcze. Na prowadzenie oryginalnych programów badawczo-rozwojowych tworzonych we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi na świecie przygotowano łącznie ok. 530 mln zł.

? To, jakie znaczenie w Europie ma polska nauka, pokazał sukces trzech polskich ośrodków w Teaming for Excellence ? mówi podsekretarz stanu w MNiSW, dr Piotr Dardziński. ? Dzięki temu wiemy, że mamy szanse na stworzenie silnych krajowych centrów badawczych, które dobrze zaprezentują się na arenie międzynarodowej. Ich powodzenie zależeć będzie od naukowców ? wybitnych w swoich dziedzinach i doświadczonych w zarządzaniu badaniami i komercjalizacji ich wyników ? dodaje minister Dardziński.

Program ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? (MAB) jest wzorowany na programie ?Teaming for Excellence? ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Celem MAB jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji wyników prac B+R. Adresatami MAB są wybitni uczeni z Polski i zagranicy, którzy podejmą się zorganizowania i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w ramach projektów i jednostek tworzonych wspólnie z wiodącymi ośrodkami z innych państw.

? Stwarzamy instrumenty do silniejszej internacjonalizacji polskiej nauki. W programie ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? polscy naukowcy będą prowadzić przełomowe badania naukowe w międzynarodowych zespołach z uczonymi z najlepszych zagranicznych ośrodków ? mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Łączny budżet projektu MAB wynosi około 530 mln zł (ok. 126 mln euro). Środki te dofinansują powstanie wyłonionych w trzech konkursach jednostek realizujących MAB. Nabór wniosków w pierwszym konkursie jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części wniosku upływa w dniu 15 stycznia 2016. Kolejne konkursy zostaną ogłoszone odpowiednio w połowie 2016 r. i w 2017 r.

Wniosek może złożyć naukowiec o uznanym dorobku naukowym, będący autorytetem w swojej dziedzinie na świecie. Po wygraniu konkursu zostanie on liderem grupy badawczej w jednostce realizującej MAB oraz będzie odpowiadał za zarządzanie tą jednostką. Przedstawiona przez niego agenda badawcza ma być odpowiedzią na konkretne, konkurencyjne w skali międzynarodowej wyzwanie naukowe lub społeczno-gospodarcze, a projekt powinien cechować się nowatorskim i przełomowym podejściem do jego rozwiązywania, które powinno zapewnić jednostce zdobycie czołowej pozycji na świecie. Nad jakością prac badawczych i konkursami na liderów grup badawczych w każdej jednostce czuwać będzie Międzynarodowy Komitet Naukowy, w skład którego mogą wejść zarówno naukowcy o uznanym w świecie dorobku, jak i przedsiębiorcy mający doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i we wdrażaniu nowych technologii.

? Projekt ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? daje szansę na stworzenie w Polsce nowej jakości w uprawianiu nauki, wspieranie innowacyjności i na powstanie nowych miejsc pracy dla najlepszych uczonych. Projekt odniesie sukces tylko wtedy, gdy nowe instytucje naukowe tworzone będą wokół uczonych o znaczącym dorobku naukowym, we współpracy ze strategicznymi partnerami z zagranicy ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Projekt ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? współfinansowany jest w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) i powierzony został do realizacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w programie).

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.doc

Więcej informacji na stronie programu.

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij