8 kobiet nauki na Dzień Kobiet

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

Są z różnych miast, na różnym etapie kariery naukowej, mają różne doświadczenia i zajmują się różnymi naukowymi zagadnieniami. Co je łączy? To, że z wielkim zaangażowaniem i często mimo wielu przeciwności realizują swoją życiową pasję. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, przedstawiamy Wam osiem wspaniałych naukowczyń, laureatek programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, których badania zdobyły uznanie w świecie nauki ? nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Prof. Agnieszka Chacińska – biolożka, zajmuje się biologią komórkową, przede wszystkim biogenezą mitochondriów oraz rolą tego procesu w zdrowiu i chorobie na poziomie komórek. Po obronie pracy doktorskiej w Instytucie Biochemii i Biotechnologii PAN w 2001 r. na 8 lat wyjechała za granicę. Pracowała w ośrodkach naukowych w Szwajcarii i w Niemczech, gdzie przez kilka lat kierowała grupą badawczą na Uniwersytecie we Fryburgu. Przyznaje, że osiągnięcia badawcze dawały jej szansę na kontynuowanie kariery w krajach, które są naukowymi potęgami, ale w 2009 r. postanowiła wrócić do Polski. Wygrała konkurs na kierownika laboratorium w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej i zdobyła grant w programie WELCOME FNP, który realizowała w MIBMiK W 2017 r. objęła funkcję dyrektora Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Magda Konarska ? biolożka, bada funkcje RNA w procesach komórkowych. Jest uznanym światowym autorytetem w dziedzinie splicingu pre-mRNA. W 1984 r. wyjechała na staż podoktorski do prestiżowego Massachusetts Institute of Technology, do pracowni biochemika i biologa molekularnego, późniejszego noblisty ? prof. Phillipa A. Sharpa. W 1990 r. przeniosła się na Uniwersytet Rockefellera. Była jedną z dwóch kobiet, które jako pierwsze w stuletniej historii tego uniwersytetu otrzymały prawo do założenia własnych laboratoriów. Po 26 latach pełnienia funkcji kierownika Laboratorium Biologii Molekularnej i Biochemii na Uniwersytecie Rockefellera i mając na koncie wiele sukcesów badawczych w USA, prof. Konarska wróciła do Warszawy, aby kierować Laboratorium Biologii RNA w Centrum Nowych Technologii UW.

Od 2017 r. prof. Chacińska wraz z prof. Magdą Konarską zmieniają krajobraz polskiej nauki. Zdobyły grant w wysokości ponad 35 mln zł w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze FNP i tworzą przy CeNT interdyscyplinarny ośrodek badawczy o nazwie ReMedy. W ośrodku tym będzie pracować kilkudziesięciu wysokiej klasy naukowców z całego świata, którzy będą starali się dogłębnie zrozumieć funkcje komórek, a zwłaszcza poznać mechanizmy reakcji komórek na zaburzenia spowodowane czynnikami chorobowymi ? np. chorobami genetycznymi, wywołanymi przez czynniki środowiskowe czy wynikającymi ze starzenia. Zdobyta wiedza pomoże w opracowywaniu nowych terapii i leków pozwalających leczyć m.in. choroby neurodegeneracyjne (np. chorobę Alzheimera), związane z wiekiem, a także nowotwory.

Obejrzyjcie film o ReMedy

 

Dr hab. Joanna Sułkowska ? fizyczka i chemiczka, kieruje Interdyscyplinarnym Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych w Centrum Nowych Technologii UW.

Po obronie pracy doktorskiej z fizyki w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 2008 r. wyjechała na staż podoktorski do Center for Theoretical Biological Physics na University of California w San Diego. Kiedy po trzech latach zdobyła grant w programie HOMING PLUS FNP wróciła do Polski i od tamtego czasu z sukcesem prowadzi badania w naszym kraju. W 2013 r. została laureatką konkursu popularyzatorskiego INTER FNP. Należy do wąskiego grona polskich naukowców, którzy zdobyli EMBO Installation Grant. W 2017 r. UNESCO uznało dr hab. Sułkowską za wschodzący talent nauki i uwzględniło ją w międzynarodowym Rankingu ?International Rising Talents?.

Dr hab. Joanna Sułkowska prowadzi badania nad zapętlonymi białkami, o których istnieniu naukowcy dowiedzieli się całkiem niedawno. Jeszcze kilkanaście lat temu powszechnie uważano, że węzły w obiektach biologicznych, takich jak białka, nie istnieją. Okazało się jednak, że istnieją, a na dodatek pełnią ważne funkcje fizjologiczne. ?Aby zrozumieć rolę, jaką pełnią węzły w białkach, najpierw trzeba poznać mechanizm ich zawiązywania i rozwiązywania? ? twierdzi Sułkowska. Celem jej badań jest właśnie rozszyfrowanie i opisanie mechanizmu zawiązywania i rozwiązania węzłów w białkach. Wnioski z tych prac mogą pomóc wyjaśnić i leczyć chorobę Parkinsona oraz otyłość.

Obejrzyjcie filmik o badaniach dr hab. Sułkowskiej z finału konkursu INTER 2013

 

dr Joanna Ortyl_PIONDr inż. Joanna Ortyl – chemiczka, jest adiunktem na Politechnice Krakowskiej i prezeską Zarządu założonej przez siebie spółki Photo HiTech, która zajmuje się komercjalizacją innowacyjnych na skalę światową fotoinicjatorów procesów polimeryzacji. Jest laureatką licznych stypendiów, a także wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W 2012 r. otrzymała nagrodę specjalną dla Najlepszej Kobiety Wynalazczyni na 40-tej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Wygrała również kilka konkursów o granty w programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Ventures, Impuls, POWROTY oraz TEAM-TECH.

Granty zdobyte w dwóch ostatnich programach poświęcone są zaprojektowaniu i syntezie serii nowych związków chemicznych przeznaczonych do zastosowania jako inteligentne luminescencyjne sensory molekularne oraz poszukiwaniu sposobów na zwiększenie efektywności fotopolimeryzacji.

Więcej o badaniach dr Ortyl w programie POWROTY TUTAJ oraz TEAM-TECH TUTAJ

 

dr hab. Justyna OlkoDr hab. Justyna Olko-Bajer – jest historyczką i etnolożką. Jest zaangażowana w działania na rzecz rewitalizacji języka nahuatl w Meksyku oraz zachowania języka wilamowskiego w Polsce. Stworzyła i kieruje pracownią ?Spotkania Starego i Nowego Świata? na Wydziale ?Artes Liberales? UW, w ramach której działa zespół stanowiący obecnie nie tylko największą grupę Europejczyków mówiących i nauczających języka nahuatl (języka azteckiego), ale również zajmujący się przedhiszpańskim i wczesnokolonialnym światem Indian Nahua (Azteków) i problematyką europejsko-indiańskiego zderzenia kultur. Jest pierwszą Polką, która zdobyła grant ERC w dziedzinie humanistyki. Autorka kilku książek, wielokrotna stypendystka prestiżowych programów naukowych, wyróżniona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ? Polonia Restituta.

Jest laureatką programów FOCUS i Idee dla Polski Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ostatnim czasie zdobyła również grant w programie TEAM FNP, w ramach którego ? wraz z prof. Michałem Bilewiczem z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ? będzie badać, jak utrata ojczystego języka odbija się na dobrostanie psychicznym i zdrowiu człowieka. Szczegóły badań TUTAJ

 

Katarzyna Pernal_4_PIONDr hab. inż. Katarzyna Pernal ? chemiczka i fizyczka, jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej. Doktorat z chemii uzyskała na Florida State University, a habilitację z fizyki obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 r. została uhonorowana Medalem International Academy of Quantum Molecular Science (IAQMS) za wybitny wkład do rozwoju metod chemii kwantowej i fizyki molekularnej. Medal IAQMS przyznawany jest corocznie od 1967 r. jednej osobie na świecie i stanowi najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie chemii kwantowej i teoretycznej.

W 2010 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała prof. Pernal grant w programie POMOST. Program ten był realizowany przez FNP w latach 2010 ? 2013 i oferował wsparcie dla rodziców-naukowców ułatwiające powrót do pracy badawczej po przerwie związanej z opieką nad małymi dziećmi (aktualnie podobną rolę pełni program POWROTY FNP). W ramach tego grantu dr Pernal starała się opracować nową metodę chemii kwantowej przydatną do opisu oddziaływań molekularnych. W przyszłości jej badania mogą się przyczynić m.in. do lepszego poznania mechanizmów działania enzymów. Na efekty praktyczne trzeba jednak jeszcze poczekać ? nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat ? do momentu gdy możliwości obliczeniowe komputerów znacznie wzrosną. ?Wtedy rozwijane przeze mnie metody będą służyć do projektowania nowych struktur cząsteczkowych, związków chemicznych, dzięki czemu możliwe będzie komputerowe projektowanie leków o założonych właściwościach? ? mówi Katarzyna Pernal.

Więcej o badaniach realizowanych w ramach grantu POMOST przeczytacie TUTAJ

 

oLESIAK bANSKA LEPSZY PION

Dr inż. Joanna Olesiak-Bańska ? biotechnolożka i fizyczka. Doktorat (z wyróżnieniem) uzyskała na Politechnice Wrocławskiej. Odbyła szereg staży naukowych, m.in. na uniwersytetach we Francji, Australii, Wielkiej Brytanii i USA. Stypendystka m.in. Ambasady Francji i programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2017 r. zdobyła grant w programie FIRST TEAM FNP, który wspiera młodych naukowców w tworzeniu ich pierwszych zespołów badawczych. Będzie kierowała pracami zespołu, który zamierza opracować nowe metody obrazowania i nowe znaczniki amyloidów (nieprawidłowo uformowanych białek, które są odpowiedzialne za powstanie m.in. choroby Alzheimera). Wyniki tych prac pozwolą w dalszej perspektywie na zaproponowanie nowych nieinwazyjnych narzędzi diagnostycznych, dzięki którym wcześniej będzie można rozpoznać symptomy chorób neurodegeneracyjnych.

Sprawdźcie TUTAJ

 

 

 

d.rosinska_pion

Dr hab. Dorota Rosińska ? astrofizyczka, jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Astronomii im. Janusza Gila na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadzi również badania w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się m. in. symulacjami numerycznymi astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych oraz analizą danych z detektorów Virgo i Ligo. Jako członkini grupy POLGRAW uczestniczyła w przełomowych odkryciach fal grawitacyjnych dokonanych w 2016 i w 2017 r.

Jest laureatką programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: FOCUS  oraz POMOST. Dzięki tym programom zbudowała zespół naukowy na Uniwersytecie Zielonogórskim pracujący nad astrofizycznymi źródłami fal grawitacyjnych. Program FOCUS umożliwił budowę klastra komputerowego PIRXGW na Uniwersytecie Zielonogórskim poświęconego poszukiwaniu fal grawitacyjnych z astrofizycznych źródeł. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, a także za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie.

Więcej o odkryciach dokonanych przy współudziale dr hab. Agnieszki Rosińskiej przeczytacie TUTAJ i TUTAJ

 

Bohaterkom tego artykułu, pozostałym laureatkom naszych programów, wszystkim naukowczyniom i wszystkim kobietom – z okazji Dnia Kobiet (i nie tylko) życzymy wielu sukcesów w spełnianiu marzeń. A więcej o tym, jak Fundacja stara się wspierać naukowczynie w realizacji ich zawodowych pasji – przeczytacie TUTAJ

Fotografie: Dr inż. Joanna Ortyl / Krzysztof Sordyl, Dr hab. Justyna Olko-Bajer / Michał Jędrak, Dr hab. inż. Katarzyna Pernal / Michał Jędrak, Dr inż. Joanna Olesiak-Bańska / One HD, Dr hab. Dorota Rosińska / Zorka Project

Cofnij