Forum Młodych Naukowców w Lublinie

W dniach 14 i 15 listopada br. w Lublinie odbędzie się druga edycja Forum Młodych Naukowców pod hasłem 3xI: „Innowacyjność – Interdyscyplinarność – Interaktywność”. Celem wydarzenia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdysc...

Nowa książka z serii MONOGRAFIE FNP

Uprzejmie informujemy, że w serii MONOGRAFIE FNP ukazała się nowa publikacja pt. „W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera” autorstwa dra Przemysława Wiatra. Jest to pierwsza polska monografia poświęcona twórczości Viléma Flus...

Nabór ekspertów FNP – trzecia runda przedłużona

Uprzejmie informujemy, że do 13 listopada br. został przedłużony termin zamknięcia trzeciej rundy naboru  kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora...

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty siódmy przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało czterech wybitnych uczonych – prof. Timothy Snyder, prof. Krzysztof Pachu...

Forum Młodych Naukowców w Lublinie

W dniach 14 i 15 listopada br. w Lublinie odbędzie się druga edycja Forum Młodych Naukowców pod hasłem 3xI: „Innowacyjność – Interdyscyplinarność – Interaktywność”. Celem wydarzenia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdysc...

Nowa książka z serii MONOGRAFIE FNP

Uprzejmie informujemy, że w serii MONOGRAFIE FNP ukazała się nowa publikacja pt. „W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera” autorstwa dra Przemysława Wiatra. Jest to pierwsza polska monografia poświęcona twórczości Viléma Flus...

Nabór ekspertów FNP – trzecia runda przedłużona

Uprzejmie informujemy, że do 13 listopada br. został przedłużony termin zamknięcia trzeciej rundy naboru  kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora...

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty siódmy przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało czterech wybitnych uczonych – prof. Timothy Snyder, prof. Krzysztof Pachu...