START 2019 – trwa nabór wniosków

Jeszcze do końca października młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2019). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się...

TEAM-NET: zbieramy wnioski do konkursu

Do 31 października prowadzimy nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET, który oferuje granty na współpracę jednostek naukowych. Budżet konkursu wynosi łącznie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program TEA...

Nabór ekspertów FNP – trzecia runda

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera trzecią rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji...

Laureat Nagrody Fundacji publikuje w Angewandte Chemie

Miło nam poinformować, że w prestiżowym czasopiśmie Angewandte Chemie ukazała się publikacja prezentująca wyniki badań prof. Daniela Gryko z ICHO PAN, laureata Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017. Badania były prowadzone we współpracy z zes...

START 2019 – trwa nabór wniosków

Jeszcze do końca października młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2019). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się...

TEAM-NET: zbieramy wnioski do konkursu

Do 31 października prowadzimy nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET, który oferuje granty na współpracę jednostek naukowych. Budżet konkursu wynosi łącznie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program TEA...

Nabór ekspertów FNP – trzecia runda

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera trzecią rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji...

Laureat Nagrody Fundacji publikuje w Angewandte Chemie

Miło nam poinformować, że w prestiżowym czasopiśmie Angewandte Chemie ukazała się publikacja prezentująca wyniki badań prof. Daniela Gryko z ICHO PAN, laureata Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017. Badania były prowadzone we współpracy z zes...