Banki centralne Ukrainy i Polski w czasie wojny

Banki centralne są jednym z najważniejszych podmiotów w skali makroekonomicznej. Ich decyzje i działania realnie wpływają na gospodarkę oraz zasobność portfeli obywateli. Jak banki centralne Ukrainy i Polski zareagowały na rosyjską inwazję na Ukrainę...

FNP wobec Open Access

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera ideę Otwartego Dostępu (OA – Open Access) do publikacji naukowych i wykorzystanych w nich wyników badawczych. Zależy nam na maksymalizacji wpływu badań finansowanych ze środków publicznych na rozwój nauk...

Nabór ekspertek i ekspertów FENG (9. runda)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dziewiątą rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), w którym pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Zapraszamy specjalistki i specj...

Banki centralne Ukrainy i Polski w czasie wojny

Banki centralne są jednym z najważniejszych podmiotów w skali makroekonomicznej. Ich decyzje i działania realnie wpływają na gospodarkę oraz zasobność portfeli obywateli. Jak banki centralne Ukrainy i Polski zareagowały na rosyjską inwazję na Ukrainę...

FNP wobec Open Access

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera ideę Otwartego Dostępu (OA – Open Access) do publikacji naukowych i wykorzystanych w nich wyników badawczych. Zależy nam na maksymalizacji wpływu badań finansowanych ze środków publicznych na rozwój nauk...

Nabór ekspertek i ekspertów FENG (9. runda)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dziewiątą rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), w którym pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Zapraszamy specjalistki i specj...