Raport roczny Fundacji

Prezentujemy Raport roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2018 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem audytora, a także suplem...

Dwie nowości w serii MONOGRAFIE FNP

Seria MONOGRAFIE FNP wzbogaciła się o dwa nowe tytuły. Do sprzedaży trafiły właśnie książki: Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya, dr Maciej Kassner Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)...

Raport roczny Fundacji

Prezentujemy Raport roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2018 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem audytora, a także suplem...

Dwie nowości w serii MONOGRAFIE FNP

Seria MONOGRAFIE FNP wzbogaciła się o dwa nowe tytuły. Do sprzedaży trafiły właśnie książki: Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya, dr Maciej Kassner Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)...