Badania z udziałem laureatki FNP w Nature Communications

Polscy naukowcy opracowali pierwszy, kompleksowy „Atlas obszarów regulatorowych aktywnych w glejakach o różnym stopniu złośliwości”, który ujawnił zaburzenia ekspresji genów i nowy mechanizm regulujący inwazyjność złośliwych guzów mózgu. Wyniki badań...

Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt n...

Konkurs START 2021 rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młody...

Żegnamy prof. Samsonowicza

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Henryka Samsonowicza (23.01.1930–28.05.2021), wybitnego polskiego historyka mediewisty związanego z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej od początku jej istnienia. Profesor Samsonowicz był jedną z...

Badania z udziałem laureatki FNP w Nature Communications

Polscy naukowcy opracowali pierwszy, kompleksowy „Atlas obszarów regulatorowych aktywnych w glejakach o różnym stopniu złośliwości”, który ujawnił zaburzenia ekspresji genów i nowy mechanizm regulujący inwazyjność złośliwych guzów mózgu. Wyniki badań...

Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt n...

Konkurs START 2021 rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młody...

Żegnamy prof. Samsonowicza

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Henryka Samsonowicza (23.01.1930–28.05.2021), wybitnego polskiego historyka mediewisty związanego z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej od początku jej istnienia. Profesor Samsonowicz był jedną z...