Raport Roczny Fundacji

Prezentujemy Raport Roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2021 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2021 roku wraz ze streszczonym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem audytora...

Laureat START zdobył nagrodę im. Franka Wilczka

Dr Michał Parniak pracujący w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i zdobywca stypendium w programie START FNP w 2019 r., został laureatem 2. edycji Nagrody im. Franka Wilczka dla młodych polskich naukowców, którzy dokonali znacząceg...

Laureaci konkursu Monografie FNP

Uprzejmie informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii MONOGRAFIE FNP trzy kolejne prace.   Laureaci, których książki zostaną wydane jeszcze w tym roku, to: dr Kacper...

Raport Roczny Fundacji

Prezentujemy Raport Roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2021 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2021 roku wraz ze streszczonym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem audytora...

Laureat START zdobył nagrodę im. Franka Wilczka

Dr Michał Parniak pracujący w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i zdobywca stypendium w programie START FNP w 2019 r., został laureatem 2. edycji Nagrody im. Franka Wilczka dla młodych polskich naukowców, którzy dokonali znacząceg...

Laureaci konkursu Monografie FNP

Uprzejmie informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii MONOGRAFIE FNP trzy kolejne prace.   Laureaci, których książki zostaną wydane jeszcze w tym roku, to: dr Kacper...