Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:

Proof of Concept (PoC FENG)

Opis programu

Proof of Concept (PoC) to działanie skierowane do naukowczyń i naukowców pracujących w polskich organizacjach badawczych, którzy chcą zweryfikować potencjał wdrożeniowy posiadanych wyników badań.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Opis programu

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin składania aplikacji

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 grudnia 2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS (MAB PLUS)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Program MAB PLUS jest adresowany do beneficjentów programu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility Plus

Opis programu

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

HOMING

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

POWROTY

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Szkolenia

Opis programu

Oferta szkoleń dla naukowców w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji naukowej, popularyzacji nauki, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania w nauce.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów na szkolenia.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – eNgage

Opis programu

Konkurs dla naukowców na innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim. Jego głównym celem jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – STAŻE

Opis programu

Staże w zagranicznych jednostkach naukowych lub firmach, mające na celu podniesienie kwalifikacji naukowców z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.
CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS ? IMPULS

Opis programu

Konkurs na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Konkurs popularyzatorski INTER

Opis programu

Konkurs dla młodych uczonych na zaprezentowanie interdyscyplinarnego projektu badawczego.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »