Artykuł beneficjenta FNP w Nature Nanotechnology

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

13 lutego 2011 roku na łamach „Nature Nanotechnology? ukazał się artykuł prezentujący pierwszy na świecie model ilościowych zależności pomiędzy strukturą chemiczną a toksycznością (Nano-QSAR ) nanocząstek tlenków metali. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Interdisciplinary Center for Nanotoxicity (USA) zademonstrowali, że metody komputerowe mogą stanowić poważną alternatywę dla drogich, czasochłonnych i często wymagających wykorzystania dużej liczby zwierząt laboratoryjnych badań eksperymentalnych.

Praca podsumowuje badania prowadzone na przestrzeni ostatnich trzech lat w ramach współpracy pomiędzy dr. Tomaszem Puzynem i mgr Agnieszką Gajewicz z Pracowni Chemometrii Środowiska UG oraz Interdisciplinary Center for Nanotoxicity (Jackson State University) kierowanym przez prof. Jerzego Leszczyńskiego.

Dr Tomasz Puzyn jest laureatem programów Fundacji (HOMING 2008 i FOCUS 2010), a badania, których efektem jest publikacja, przeprowadzone zostały dzięki subsydiom przyznanym dr. Puzynowi przez FNP.

Serdecznie gratulujemy publikacji w tym prestiżowym czasopiśmie!

Link do artykułu

Cofnij