Artykuł naszego laureata na łamach NATURE CHEMISTRY

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Miło nam poinformować, że laureat programu HOMING PLUS, prof. UAM dr hab. Artur Stefankiewicz z Wydziału Chemii oraz Centrum Zaawansowanych Technologii UAM wraz z międzynarodowym zespołem badawczym opublikowali pracę w prestiżowym czasopiśmie Nature Chemistry.

Praca zatytułowana ?Coordination cages as permanently porous ionic liquids? powstała w ramach współpracy trzech zespołów naukowych kierowanych przez prof. J. R. Nitschke, prof. T. Bennetta oraz prof. Artura Stefankiewicza. Publikacja dotyczy syntezy porowatych cieczy jonowych zdolnych do selektywnego wiązania różnych form izomerycznych cząsteczek alkoholi oraz gazów. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługuje kompleksowanie cząsteczek fluorochlorowęglowodorów odpowiedzialnych za sukcesywne zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery.

57

Prof. UAM dr hab. Artur R. Stefankiewicz jest chemikiem. Jego głównym kierunkiem badań jest szeroko rozumiana chemia supramolekularna. Zajmuje się syntezą, badaniem właściwości fizykochemicznych i funkcji multidynamicznych nanostruktur takich jak nanokapsuły, polimery czy materiały adaptacyjne. Jest współautorem 57 publikacji naukowych (H-index = 20), w tym tych najbardziej prestiżowych m.in. Science, Nature Chem., Nature Commun., Angew. Chem. Int. Ed., Advance Science, Chemical Review czy Chemical Society Review.

Studia chemiczne ukończył w 2005 r. na Wydziale Chemii UAM. Następnie rozpoczął studia doktoranckie w grupie laureata nagrody Nobla, prof. Jean-Marie Lehna w Strasburgu, które ukończył w roku 2009. W latach 2009-2013 pracował jako stażysta podoktorski na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania) w zespole prof. Jeremiego K. M. Sandersa.  W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest beneficjentem wielu programów naukowych m.in. Marie Curie (UE), Homing Plus (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Lider (NCBIR), Sonata Bis (NCN) czy Iuventus Plus (MNiSW). Za swoje osiągnięcia naukowe został wielokrotnie nagradzany m.in. był stypendystą BGF, laureatem nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą habilitację czy zdobywcą nagrody finałowej tygodnika Polityka. Od 2019 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych.

Przeczytaj także:

Fot. Archiwum prywatne

 

Cofnij