Artykuł zespołu laureata programów MISTRZ i MPD w amerykańskim PNAS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

„Immunogenetic novelty confers a selective advantage in host?pathogen coevolution” – wyniki badań zespołu prof. dr. hab. Jacka Radwana z Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza zostały opublikowane w amerykańskim czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Geny kodujące białka głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC), odpowiedzialne za wykrywanie w organizmie białek patogennych bakterii, wirusów i pasożytów, są niezwykle polimorficzne (czyli występują w populacjach w bardzo wielu wariantach). Mechanizmy doboru naturalnego, które prowadzą do ogromnej różnorodności tych genów są jednak słabo poznane, mimo ich fundamentalnego znaczenia dla zrozumienia dynamiki koewolucji gospodarz-pasożyt.

Badania zespołu prof. Radwana, wykorzystujące krzyżówki pomiędzy izolowanymi populacjami gupików Poecillia reticulata na Trynidadzie i Tobago oraz ektopasożytniczą przywrę z rodzaju Gyrodactylus, wykazały, że nowe dla danej populacji warianty alleli MHC związane są z łagodniejszym przebiegiem infekcji. Wynik ten dowodzi, że w ewolucyjnym wyścigu zbrojeń między pasożytami a gospodarzami te pierwsze często przystosowują się do alleli MHC segregujących w populacji, unikając odpowiedzi odpornościowej. Natomiast nowe (dla pasożytów) warianty alleli MHC będą często nadawać odporność. Takie nowe warianty będą się więc rozprzestrzeniać w populacjach do momentu, gdy staną się na tyle częste, że pasożyty zdąża się do nich zaadaptować. Mechanizm ten tłumaczy ogromną zmienność tych niezwykle ważnych dla kręgowców (w tym także ludzi) genów.

Link do artykułu

Zdjęcie z archiwum prof. Jacka Radwana

Cofnij