Artykuł zespołu laureata TEAM w prestiżowym Angewandte Chemie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

mRNA jest szeroko testowane w badaniach klinicznych nad innowacyjnymi terapiami genowymi, w tym tzw. szczepionkami przeciwnowotworowymi. Do tych badań istotny wkład mają również badacze z zespołu dra hab. Jacka Jemielitgo, prof UW, laureata programu TEAM. W prestiżowym magazynie Angewandte Chemie International Edition ukazał się artykuł, w której opisują metodę wprowadzania do struktury mRNA znacznika fluorescencyjnego.

Informacyjny kwas rybonukleinowy (mRNA) to matryca do produkcji białek w komórkach. Pełni kluczową rolę w ekspresji informacji genetycznej. Naukowcy z Laboratorium Chemii Bioorganicznej Centrum Nowych Technologii UW przez proste modyfikacje chemiczne złożonej makromolekuły, jaką jest mRNA, zwiększyli jej trwałość komórkową oraz efektywność biosyntezy białka kodowanego przez tak modyfikowane mRNA.

Autorami artykułu w Angewandte Chemie International Edition są z Adam Mamot, dr inż. Paweł J. Sikorski, Marcin Warmiński, dr Joanna Kowalska i prof. Jacek Jemielity. Praca powstała w Laboratorium Chemii Bioorganicznej Centrum Nowych Technologii UW.

Opisana w niej metoda pozwala na przyłączenie w ściśle określonym miejscu, na końcu 5? mRNA niemal dowolnego znacznika fluorescencyjnego.

? Metoda ta pozwala modyfikować mRNA o dowolnej sekwencji, czyli może ono kodować dowolne białko. Co istotne modyfikowane mRNA posiada wszelkie cechy naturalnego mRNA, w tym zdolność do ulegania translacji in vivo (biosyntezy białka w żywych komórkach). Metoda może mieć duże znaczenie w badaniach nad komórkową rolą informacyjnego RNA na drodze ekspresji informacji genetycznej, ponieważ może pozwolić na śledzenie w komórkach losów wybranych cząsteczek mRNA oraz na badania nad tworzeniem większych kompleksów makromolekularnych ? mówi prof. Jacek Jemielity, kierownik Laboratorium Chemii Bioorganicznej CeNT.

Dzięki metoda fluorescencyjnego znakowania mRNA można będzie również monitorować dostarczanie terapeutycznego mRNA do komórek oraz jego dalsze losy w komórce. Dzięki temu można będzie w szybki sposób weryfikować nowe sposoby leczenia z wykorzystaniem terapii genowej opartej na mRNA.

Źródło: http://www.uw.edu.pl/artykul-w-angewandte-chemie/ 

Artykuł dostępny jest na stronie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201709052/full 

 

Cofnij