Edycja 2008BeneficjentPrzedmiot subwencjiKwota subwencji w zł
1Fundacja Centrum Innowacji FIREKontynuacja projektu Mazowiecki Ośrodek Patentowy w 2009 r.120 000
2Polski Instytut Antropologiidofinansowanie projektu Cyfrowa Etnografia digitalizacja najważniejszych czasopism etnologicznych i antropologicznych43 300
3Societas Humbloditana Polonorum Stowarzyszenie Stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldtadofinansowanie udziału młodych badaczy rekomendowanych przez członków Stowarzyszenia w III Europejskim Forum Ethics and Science for the Environment15 000
4Stowarzyszenie Naukowe COLLEGIUM INVISIBLEdofinansowanie projektu Piramida wiedzy propagującego tutorial - formę nauczania indywidualnego umożliwiającą rozwój poznawczy szczególnie uzdolnionych studentów i licealistów36 550
5Towarzystwo Popierania i Krzewienia NaukSfinansowanie Nagrody im. Grzegorza Białkowskiego oraz Nagrody im. Klemensa Szaniawskiego i im. Aurelii Baczko przez kolejne 3 lata150 000
6Klub Stypendystów Zagranicznych FNPdofinansowanie Nagrody im. Artura Rojszczaka5 555
Łącznie370 405
Cofnij