Bogata kolekcja onkologiczna MAB GUMed – Laboratorium Medycyny 3P

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

W pierwszych dniach lipca kolekcja prób materiału biologicznego od pacjentów onkologicznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przekroczyła 1000 dawców. Łącznie zebrano 13 150 próbek krwi, osocza, skóry, guza oraz tkanki zdrowej. Jeśli taka aktywność w rekrutacji pacjentów zostanie utrzymana, w niedługim czasie ta kolekcja ma szansę stać się jedną z największych kolekcji onkologicznych w Polsce.

Specjalistyczna jednostka badawcza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego –  Laboratorium Medycyny 3P utworzone w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2018 roku realizując projekt badawczy pt. Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer. Autorami projektu i twórcami Laboratorium Medycyny 3P (ang. Preventive, Personalized, Precision) są prof. Jan Dumański oraz prof. Arkadiusz Piotrowski.

Celem nadrzędnym projektu były wielopoziomowe badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia, jako czynnikami ryzyka wystąpienia nowotworów i choroby Alzheimera. Badania wymagały zgromadzenia dobrze opisanego, wysokiej jakości materiału klinicznego od pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów i w różnych stadiach choroby. Aby jak najszybciej rozpocząć badania naukowe, biobankowanie materiału zostało uruchomione jako jedno z pierwszych w realizacji tego projektu.

Zbieranie materiału rozpoczęto w maju 2019 roku w pięciu jednostkach partnerskich: Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział w Krakowie, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Zbieranie prób odbywa się na podstawie szczegółowych protokołów pobierania, przygotowanych przez pracowników Laboratorium Medycyny 3P we współpracy z patomorfologami oraz chirurgami. Dodatkowo, w zbieranie materiału zaangażowanych jest ponad 70 pracowników personelu medycznego oraz administracji, a sam proces pobierania został w dużej mierze zautomatyzowany poprzez zapewnienie infrastruktury aparaturowej oraz systemu IT przeznaczonego do biobankowania rozproszonego w jednostkach szpitalnych. Specjalistyczne narzędzie IT zostało stworzone we współpracy z firmą Bioenit.

W pierwszym etapie pobierano próby od pacjentek i pacjentów z nowotworem piersi, jelita grubego, pęcherza, prostaty oraz chorobą Alzheimera. Prowadzono również niezależne rekrutacje do grupy kontrolnej. W 2020 roku dołączone zostały dwie nowe diagnozy: nowotwór trzustki oraz przerzuty metachroniczne z jelita grubego do wątroby. Od września rekrutowani będą pacjenci z nowotworem nerki oraz pacjentki poddawane zabiegom mammoredukcji.

MAB ? Laboratorium Medycyny 3P powstało dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji:

Na zdjęciu: prof. Arkadiusz Piotrowski oraz prof. Jan Dumański  / fot. OneHD

Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

 

 

Cofnij