banner_FIRST_TEAM_pl

Znamy wyniki czwartego konkursu FIRST TEAM

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła czwarty konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Granty w łącznej wysokości 21,6 mln zł zdobyło jedenaścioro młodych nauk...

Nauki humanistyczno-społeczne w KIS

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii potwierdza, że tematyka nauk humanistyczno-społecznych znajduje swoje odzwierciedlenie w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) określają zakres tematyczny proj...

Laureaci konkursu w programie MONOGRAFIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją rady wydawniczej FNP z dnia 30.01.2018 r. laureatami programu MONOGRAFIE zostali: dr Waldemar Bulira, praca pt. Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej. Od totalitaryzmu do postmodernizmu oraz prof. dr hab...
dr Sebastian Glatt_laureat programu TEAM-TECH Core Facility_fot.OneHD

Wyniki konkursów w programach „core facility”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w programach TEAM-TECH Core Facility (konkurs 4/2017) oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS (konkurs nr 2/2017). Finansowanie na łączną kwotę prawie 8,5 mln zł otrzymały trzy projekty. Celem program...