team-net_slider_popr_popr

TEAM-NET – aktualizacja wyników konkursu

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą alokacji na konkurs TEAM-NET 1/4.4/2018 wzrosła liczba projektów zakwalifikowanych do finansowania. W konkursie TEAM-NET jednostki naukowe mogły zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów...
FNP-Monografie (1)

Laureaci Programu MONOGRAFIE FNP i TRANSLACJE FNP

Uprzejmie informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „MONOGRAFIE FNP” trzy nowe prace:   dr Rafał Rutkowski, Prowincjonalna tradycja historyczna wprowadzona w nurt ...
team-net_slider_popr_popr

TEAM-NET – wyniki konkursu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu TEAM-NET. Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 105 mln zł otrzymało pięć projektów.   W konkursie TEAM-NET jednostki naukowe mogły zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów b...
nabor ekspertow strona_adi 2

Nabór ekspertek i ekspertów – runda trzynasta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera trzynastą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji W...