Jesienne nabory do programów FNP

We wrześniu, październiku i listopadzie br. Fundacja przeprowadzi nabory do dziewięciu programów stypendialnych skierowanych do naukowców z Polski i z zagranicy. Już teraz można składać aplikacje do pięciu programów finansowanych z funduszy europejsk...

Trwa nabór wniosków do VI edycji programu VENTURES

W ramach programu VENTURES* finansowane są najlepsze projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki, których wyniki można będzie zastosować w innowacyjnej gospodarce. Do udziału w programie i złożenia wniosku zachęcamy doktorantów, absolwentów (zatru...

Nowe nabory do programów

Fundacja ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w II edycji programu HOMING PLUS* i II edycji programu POMOST*. O udział w programie HOMING PLUS mogą ubiegać się naukowcy ze stopniem doktora, którzy niedawno wrócili do kraju, jak również  kandydaci, któ...

Program KOLUMB rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła siedmiu laureatów pierwszej w tym roku edycji programu KOLUMB. Beneficjenci programu otrzymają stypendia umożliwiające im sfinansowanie pobytu na stażu podoktorskim w wybranym, prestiżowym ośrodku naukowym na...

Kolejna edycja programu TEAM rozstrzygnięta

Fundacja ogłosiła wyniki V edycji programu TEAM*, którego celem jest umożliwienie młodym uczonym przeprowadzenia w Polsce najbardziej oryginalnych projektów badawczych w dziedzinach bio, info, techno. W zakończonej edycji dziewięciu najlepszych kandy...

Nowe książki w serii Monografie FNP

Humanistyczna seria wydawnicza Monografie FNP, w ramach której ukazują się szczególnie wartościowe i oryginalne prace polskich badaczy, obejmuje już 133 pozycje. Najnowsze tytuły podejmują ważne, a nieopracowane dotychczas zagadnienia z zakresu filoz...